Referat Budżetowo-Finansowy

1. Realizowanie dochodów gminy,
2. Opracowywanie projektu budżetu gminy i szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu
3. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
4. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
5. Przedstawianie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
6. Opracowywanie sprawozdań w zykonania budżetu,
7. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej
8. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych,
9. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz z Izbami i Urzędami Skarbowymi.

Stanowiska

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Stanowisko ds. wymiaru i podatków

Stanowisko ds. ksiegowości, planowania i analizy budzetu

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. wymiaru i podatków

Stanowisko ds. obsługi kasy i księgowości budżetowej

Stanowisko ds ksiegowosci budżetowej i płac

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Pomoc publiczna

Konsultacje aktów prawa miejscowego

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4589
15 listopada 2012 15:16 (Kornelia Wrzesińska) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obsługi kasy i księgowości budżetowej.
15 listopada 2012 15:16 (Kornelia Wrzesińska) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. księgowości budżetowej.
15 listopada 2012 15:15 (Kornelia Wrzesińska) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz windykacji należności podatkowych.