Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Stanowisko ds. bud.gosp. mieszkaniowej i inwest. kubaturowych

Stanowisko ds. wymiaru i podatków

Stanowisko ds. geodezji, rolnictwa i leśnictwa

Stanowisko ds. księgowości, planowania i analizy budżetu

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. wymiaru i podatków

Stanowisko ds. obsługi kasy i księgowości budżetowej

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

Stanowisko: Informatyk (umowa zlecenie)

Stanowisko: Pomoc administracyjna

Stanowisko ds. oświatowo - administracyjnych

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zastępca Kierownika USC

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 18440
14 września 2020 09:38 (Marek Widera) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko: Zastępca Kierownika USC.
14 września 2020 09:37 (Marek Widera) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. geodezji, rolnictwa i leśnictwa.
14 września 2020 09:37 (Marek Widera) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. geodezji, rolnictwa i leśnictwa.