Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Molnej i Zborowskiem

RGK.GG.6845.2.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 1,7800 ha (RIVb), stanowiącą część nieruchomości gruntowej położonej w Molnej. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie Nr 354/11 z k.m. 2 obrębu Molna,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

RGK.GG.6845.1.2020 Ciasna, dnia 17.02.2020r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Ciasna, znajdującą się w Panoszowie, oznaczoną geodezyjnie

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajmu

RGK.GG.6845.23.2019 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Zborowskie przy ul. Myśliwskiej.